کتاب سيستم مديريت جامع HSEQ-R به همراه مديريت ريسک

330,000 

  • سيستم مديريت كيفيت – الزامات ISO 9001:2008
  • سيستم مديريت محيط زيست – الزامات ISO 14001:2004
  • سيستم مديريت ايمنی و سلامت حرفه ای – الزامات BS OHSAS 18001:2003

انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

مترجم : اميرحسين طيبی ، مجيد عليزاده، محمدسعيد فلاح نياسر

46 عدد در انبار

مقدار:

توضیحات

کتاب سيستم مديريت جامع HSEQ-R به همراه مديريت ريسک

  •  سيستم مديريت كيفيت – الزامات ISO 9001:2008
  •  سيستم مديريت محيط زيست – الزامات ISO 14001:2004
  •  سيستم مديريت ايمنی و سلامت حرفه ای – الزامات BS OHSAS 18001:2003
  •  مجموعه ارزيابی ايمنی و سلامت حرفه ای
  •  خطوط راهنما براي ايجاد و بكارگيري سيستم مديريت سلامت، ايمني و محيط زيست
  •  مديريت ريسک

 

انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

 

386 صفحه

 

مجيد عليزاده – اميرحسين طيبی – محمد سعيد فلاح نياسر

 

چاپ اول

توضیحات تکمیلی

وزن 1 کیلوگرم