کتاب سيستم مديريت جامع HSEQ-R به همراه مديريت ريسک

148,000 

  • سيستم مديريت كيفيت – الزامات ISO 9001:2008
  • سيستم مديريت محيط زيست – الزامات ISO 14001:2004
  • سيستم مديريت ايمني و سلامت حرفه اي – الزامات BS OHSAS 18001:2003

انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

مترجم : اميرحسين طيبی ، مجيد عليزاده، محمدسعيد فلاح نياسر

49 در انبار

مقدار:

توضیحات

  • فصل اول سيستم مديريت كيفيت – الزامات ISO 9001:2008
  • فصل دوم سيستم مديريت محيط زيست – الزامات ISO 14001:2004
  • فصل سوم سيستم مديريت ايمنی و سلامت حرفه ای – الزامات BS OHSAS 18001:2003
  • فصل چهارم مجموعه ارزيابی ايمنی و سلامت حرفه ای
  • فصل پنجم خطوط راهنما براي ايجاد و بكارگيري سيستم مديريت سلامت، ايمني و محيط زيست
  • فصل ششم مديريت ريسک

 


انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

 

386 صفحه

 

مجيد عليزاده – اميرحسين طيبی – محمد سعيد فلاح نياسر

 

چاپ اول

اطلاعات بیشتر

وزن 1 kg