کتاب رویکردی نو به آموزش غیرحضوری

400,000 

 • ویژگی آموزش بزرگسالان
 • محیط یادگیری الکترونیکی
 • انواع آموزش غیرحضوری

انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

مولفین: دکتر اباصلت خراسانی – مهسا سیفی حسین آبادی

47 در انبار

مقدار:

توضیحات

رویکردی نو به آموزش غیرحضوری

 •  آموزش
 • آموزش بزرگسالان
 • ویژگی آموزش بزرگسالان
 • آموزش سازمانی
 •  آموزش غیرحضوری
 • محیط یادگیری الکترونیکی
 • زیرساخت های ضروری
 • طراحی برنامه
 •  انواع آموزش غیرحضوری
 • آموزش و یادگیری از راه دور
 • یادگیری و آموزش الکترونیکی
 • یادگیری سیار
 •  رسانه های آموزش غیرحضوری
 • رسانه آموزشی
 • انتخاب رسانه های آموزشی
 • بسته آموزشی
 •  روش های آموزش غیرحضوری
 • یادگیری تلفیقی
 • یادگیری شبکه ای
 • یادگیری ویدئویی
 •  مزایا و معایب آموزش غیرحضوری
 • اهمیت و ضرورت به کارگیری آموزش غیرحضوری برای کارکنان
 • مزایا و فایده های آموزش غیرحضوری
 • محدودیت و موانع سر راه آموزش غیرحضوری

 

انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

 

978-600-173-172-3

 

303 صفحه

 

دکتر اباصلت خراسانی – مهسا سیفی حسین آبادی

 

چاپ اول 1397

توضیحات تکمیلی

وزن 1 kg