بسته آموزشی غیر حضوری آشنايی با نظام هدفمند سازی یارانه ها

1,300,000 

محتواي بسته آموزشي :

 • كتاب
 • Power Point
 • VCD

10 در انبار

مقدار:

توضیحات

آشنايی با نظام هدفمند سازی یارانه ها

مخاطبان دوره آموزشي :  

مديران ارشد ، مياني و اجرايي ، كارشناسان و كارمندان سازمانهاي دولتي ، واحدهاي صنعتي و خدماتي

اهداف آموزشي دوره :

آشنایی با ضرورت اجراي اين نظام در ايران و نحوه تعامل با پيامدهاي آن  

مباحث آموزشي:

 • مفاهيم و تعاريف (يارانه، انواع يارانه، طبقه‌بندي يارانه‌ها)
 • پيشينه پرداخت يارانه در جهان
 • پيشينه پرداخت يارانه در ايران
 • مباني و اصول طرح تحول اقتصادي
 • دلايل و اهداف پرداخت يارانه
 • ارتباط هدفمند كردن يارانه‌ها و اصلاح الگوي مصرف
 • مبانی قانونی هدفمندسازی یارانه ها به مثابه یکی از ابزارهای طرح تحول اقتصادی
 • اهداف دولت در اجراي طرح هدفمند كردن يارانه‌ها
 • اقدامات دولت در طرح تحول اقتصادي و هدفمند كردن يارانه‌ها
 • فوايد هدفمندسازي يارانه‌ها
 • پيامدها و اثرات هدفمند كردن يارانه‌ها

توضیحات تکمیلی

وزن 1 kg