کتاب تجربیاتی در اجرای پروژه های زمان سنجی و بالانس خط

200,000 

به همراه آموزش نرم افزار بالانس خط FLP ویرایش جدید

انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

43 در انبار

مقدار:

توضیحات

تجربیاتی در اجرای پروژه های زمان سنجی و بالانس خط

  •  آشنایی با زمان سنجی و بالانس خط
  •  تجربیات پروژه های زمان سنجی و بالانس خط
  •  استفاده از نرم افزار FLB در بالانس خط

 


انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

 

161 صفحه

 

سید سعید حسینیان – سید مهدی حسینیان

 

چاپ دوم

توضیحات تکمیلی

وزن 1 kg