کتاب بازگشت به انسان

500,000 

چگونه رهبران بزرگ در عصر انزوا، ارتباط ایجاد می کنند

انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

مولف: دان اسکوابل

50 عدد در انبار

مقدار:

توضیحات

کتاب بازگشت به انسان

  •  تسلط بر خودارتباطی
  •  ایجاد اتصال تیمی
  •  ایجاد ارتباط سازمانی
  •  انسان تر شوید

 

انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

 

978-600-173-192-1

 

290 صفحه

 

دان اسکوابل

 

سعید رمضانی – حجت اله باقری – علی بهنام خانیکی

 

چاپ اول 1399

توضیحات تکمیلی

وزن 1 کیلوگرم