کتاب بازگشت به انسان

500,000 

چگونه رهبران بزرگ در عصر انزوا، ارتباط ایجاد می کنند

انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

مولف: دان اسکوابل

50 در انبار

مقدار:

توضیحات

  • قسمت اول: تسلط بر خودارتباطی
  • قسمت دوم: ایجاد اتصال تیمی
  • قسمت سوم: ایجاد ارتباط سازمانی
  • قسمت چهارم: انسان تر شوید

 


انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

 

978-600-173-192-1

 

290 صفحه

 

دان اسکوابل

 

سعید رمضانی – حجت اله باقری – علی بهنام خانیکی

 

چاپ اول 1399

اطلاعات بیشتر

وزن 1 kg