کتاب راهنمای کاربردی ارزیابی و امکان سنجی مقدماتی طرح های صنعتی

250,000 

  • کلیات مطالعات امکان سنجی مقدماتی
  • وضعیت عرضه و تقاضا
  • برآورد میزان سرمایه گذاری

انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

تالیف و گردآوری: مهندس امیرمحمد رمدانی – مهندس امیرعلی رمدانی

47 در انبار

مقدار:

توضیحات

  • فصل اول: کلیات مطالعات امکان سنجی مقدماتی
  • فصل دوم: معرفی و بررسی محصول
  • فصل سوم: وضعیت عرضه و تقاضا (بازار)
  • فصل چهارم: برآورد میزان سرمایه گذاری
  • فصل پنجم: نسبت های مالی

 


انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

 

978-600-173-191-4

 

128 صفحه

 

مهندس امیرمحمد رمدانی – مهندس امیرعلی رمدانی

 

چاپ اول 1398

توضیحات تکمیلی

وزن 1 kg