کتاب راهنمای کاربردی ارزیابی و امکان سنجی مقدماتی طرح های صنعتی

250,000 

  • کلیات مطالعات امکان سنجی مقدماتی
  • وضعیت عرضه و تقاضا
  • برآورد میزان سرمایه گذاری

انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

تالیف و گردآوری: مهندس امیرمحمد رمدانی – مهندس امیرعلی رمدانی

43 عدد در انبار

مقدار:

توضیحات

ارزیابی و امکان سنجی مقدماتی طرح های صنعتی

  •  کلیات مطالعات امکان سنجی مقدماتی
  •  معرفی و بررسی محصول
  •  وضعیت عرضه و تقاضا (بازار)
  •  برآورد میزان سرمایه گذاری
  •  نسبت های مالی

 

انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

 

978-600-173-191-4

 

128 صفحه

 

مهندس امیرمحمد رمدانی – مهندس امیرعلی رمدانی

 

چاپ اول 1398

توضیحات تکمیلی

وزن 1 کیلوگرم