کتاب اناگرام در کار و زندگی

450,000 

 • فصل اول: اناگرام چیست
 • فصل دوم: چکیده 9 تیپ شخصیتی
 • فصل سوم : نیروهای محرک تیپ های شخصیتی
 • فصل چهارم: کمال گرا
 • فصل پنجم: امدادگر
 • فصل ششم: بلند پرواز
 • فصل هفتم: احساساتی
 • فصل هشتم : متفکر
 • فصل نهم : محافظه کار
 • فصل دهم : خوش‌گذران
 • فصل یازدهم : ریاست طلب
 • فصل دوازدهم : بی طرف

انتشارات موسسه خدمات فرهنگی رسا

1 در انبار

مقدار:

توضیحات

 • فصل اول: اناگرام چیست
 • فصل دوم: چکیده 9 تیپ شخصیتی
 • فصل سوم : نیروهای محرک تیپ های شخصیتی
 • فصل چهارم: کمال گرا
 • فصل پنجم: امدادگر
 • فصل ششم: بلند پرواز
 • فصل هفتم: احساساتی
 • فصل هشتم : متفکر
 • فصل نهم : محافظه کار
 • فصل دهم : خوش‌گذران
 • فصل یازدهم : ریاست طلب
 • فصل دوازدهم : بی طرف

انتشارات موسسه خدمات فرهنگی رسا
978-964-317-816-1
303 صفحه
هلن پالمر
احسان الوندی
چاپ هفتم 1398