کتاب راهنمایی طراحی سازمان ها

670,000 


انتشارات مبلغان

ناموجود

توضیحات

  •  آشنایی با طرحی سازمان
  •  الگوها، رویکردها و طراحی ها
  •  ساختارهای سازمانی
  •  برنامه ریزی و توالی بندی طراحی سازمانی
  •  اندازه گیری
  •  درگیرکردن ذی نعفان
  •  رهبری و طراحی سازمان
  •  فرهنگ و فرایندهای گروهی
  •  طراحی پیوسته

انتشارات مبلغان

978-964-9057-28-6
323 صفحه
نائومی استنفورد

 

مجید نوریان
چاپ اول 1399

توضیحات تکمیلی

وزن 1 کیلوگرم