کتاب پویایی شناسی سیستم ها

580,000 

  •  جلد یک – دیدگاه سیستمی – ویراست دوم

مولف: دکتر علینقی مشایخی

ناموجود

توضیحات

کتاب پویایی شناسی سیستم ها

  •  نگرش پویا
  •  نقش مدل در فهم پدیده ها
  •  دیدگاه سیستمی
  •  ساختار سیستم
  •  مدل تشریحی و روابط علت و معلولی
  •  برخی الگوهای ساده

انتشارات آریانا قلم

 

978-600-7677-25-4

 

352 صفحه

 

دکتر علینقی مشایخی

 

چاپ دوم 1398

توضیحات تکمیلی

وزن 1 کیلوگرم