کتاب سود، فرای اهداف

540,000 

 • فصل اول: درس هایی ار روژ
 • فصل دوم: روابط در مقابل کمیت
 • فصل سوم : تولید بر مبنای سفارش
 • فصل چهارم: طراحی بر مبنای سفارش
 • فصل پنجم: ارزیابی مبتنی بر سفارش
 • فصل ششم: نتایج در جزئیات نهفته
 • فصل هفتم: آنچه طبیعی است سخت به دست می اید
 • فصل هشتم : ضمینه های توضیحی مرتبط با فصول یک،دو،شش

انتشارات سازمان مدیریت صنعتی

1 در انبار

مقدار:

توضیحات

 • فصل اول: درس هایی ار روژ
 • فصل دوم: روابط در مقابل کمیت
 • فصل سوم : تولید بر مبنای سفارش
 • فصل چهارم: طراحی بر مبنای سفارش
 • فصل پنجم: ارزیابی مبتنی بر سفارش
 • فصل ششم: نتایج در جزئیات نهفته
 • فصل هفتم: آنچه طبیعی است سخت به دست می اید
 • فصل هشتم : ضمینه های توضیحی مرتبط با فصول یک،دو،شش

انتشارات سازمان مدیریت صنعتی
978-600-275-175-1
272 صفحه
توماس جانسون
آندریاس برومرز
حسین سمائی
مرجان طبیجی
چاپ اول 1399

اطلاعات بیشتر

وزن 1 kg