کتاب بازی برد

590,000 

 • فصل اول: استراتژی یعنی انتخاب
 • فصل دوم: مفهوم پیروزی
 • فصل سوم : حوزه فعالیت
 • فصل چهارم: روش کسب پیروزی
 • فصل پنجم: فعالیت بر مبنای نقاط قوت
 • فصل ششم: مدیریت مسائل با اهمیت
 • فصل هفتم: اندیشیدن از خلال تکنولوژی
 • فصل هشتم : به حداقل رساندن گزینه های احتمالی

انتشارات آریانا قلم

1 در انبار

مقدار:

توضیحات

 • فصل اول: استراتژی یعنی انتخاب
 • فصل دوم: مفهوم پیروزی
 • فصل سوم : حوزه فعالیت
 • فصل چهارم: روش کسب پیروزی
 • فصل پنجم: فعالیت بر مبنای نقاط قوت
 • فصل ششم: مدیریت مسائل با اهمیت
 • فصل هفتم: اندیشیدن از خلال تکنولوژی
 • فصل هشتم : به حداقل رساندن گزینه های احتمالی

انتشارات آریانا قلم
978-600-7677-99-5
295 صفحه
ای جی لافلی
راجرال مارتین
سید حسین جلالی
چاپ سوم 1399

اطلاعات بیشتر

وزن 1 kg