کتاب ایمنی و بهداشت محیط کار

300,000 

 •  ایمنی و بهداشت محیط کار
 • دفع فاضلاب های بهداشتی و صنعتی
 • دفع صحیح زباله های صنعتی
 • شرایط روحی نامناسب کارگر در ایجاد حادثه

انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

مولف : صمد باروج

48 عدد در انبار

مقدار:

توضیحات

کتاب ایمنی و بهداشت محیط کار

     ایمنی و بهداشت محیط کار

 • آغاز حرکت ایمنی در جهان و ایران
 • آب و فاضلاب صنعتی
 • دفع فاضلاب های بهداشتی و صنعتی
 • آب و فاضلاب های صنعتی: دفع صحیح زباله های صنعتی
 • آب و فاضلاب های صنعتی: گندزداها و پاک کننده ها در محیط
 • شرایط روحی نامناسب کارگر در ایجاد حادثه
 • و …

 

انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

 

248 صفحه

 

صمد باروج

 

چاپ اول

توضیحات تکمیلی

وزن 1 کیلوگرم