کتاب ایمنی و بهداشت محیط کار

300,000 

  • دفع فاضلاب های بهداشتی و صنعتی
  • دفع صحیح زباله های صنعتی
  • شرایط روحی نامناسب کارگر در ایجاد حادثه

انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

مولف : صمد باروج

49 در انبار

مقدار:

توضیحات

  • آغاز حرکت ایمنی در جهان و ایران
  • آب و فاضلاب صنعتی
  • دفع فاضلاب های بهداشتی و صنعتی
  • آب و فاضلاب های صنعتی: دفع صحیح زباله های صنعتی
  • آب و فاضلاب های صنعتی: گندزداها و پاک کننده ها در محیط
  • شرایط روحی نامناسب کارگر در ایجاد حادثه
  • و …

 


انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

 

248 صفحه

 

صمد باروج

 

چاپ اول

اطلاعات بیشتر

وزن 1 kg