کتاب حسابداری مدیریت استراتژیک – جلد دوم (ویرایش ششم)

900,000 

 • تصمیم گیری با تاکید بر یک استراتژی
 • استراتژی و تجزیه و تحلیل سرمایه گذاری سرمایه ای
 • برنامه ریزی قیمت تمام شده چرخه حیات محصول

انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

مولفین: بلوچر – استوت – جوراس – کوکینز

48 عدد در انبار

مقدار:

توضیحات

کتاب حسابداری مدیریت استراتژیک – جلد دوم (ویرایش ششم)

 •  تصمیم گیری با تاکید بر یک استراتژی
 •  استراتژی و تجزیه و تحلیل سرمایه گذاری سرمایه ای
 •  برنامه ریزی قیمت تمام شده چرخه حیات محصول
 •  ارزیابی عملکرد عملیاتی: انحراف فروش، هزینه مستقیم و نقش معیارهای عملکرد غیر مالی
 •  ارزیابی عملکرد عملیاتی: انحرافات هزینه غیرمستقیم، و مدیریت ظرفیت منبع
 •  ارزیابی عملکرد عملیاتی: تجزیه و تحلیل بیشتر بهره وری و فروش
 •  مدیریت و کنترل کیفیت
 •  اندازه عملکرد استراتژیک: مرکز هزینه، مرکز سود و گزارش ارزیابی عملکرد متوازن
 •  حقوق و دستمزد مدیریت، تجزیه و تحلیل تجاری، و ارزش گذاری تجاری

 

انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

 

978-600-173-171-6

 

692 صفحه

 

بلوچر – استوت – جوراس – کوکینز

 

حسن مدرکیان

 

چاپ اول 1397

توضیحات تکمیلی

وزن 1 کیلوگرم