بسته آموزشی غیر حضوری قانـون كـار

750,000 

محتواي بسته آموزشي :

  • كتاب
  • Power Point

9 در انبار

مقدار:

توضیحات

قانـون كـار

مخاطبان دوره آموزشي : 

صاحبان مشاغل و كسب و كار ، مديران مالي و اداري و كارشناسان ذيربط – كليه افراد شاغل

اهداف آموزشي دوره :

آموزش توانمندیهای ارتباطی در مهارتهای مکمل و هماهنگی در فعالیت ها در راستای تعهداتی مشترک

مباحث آموزشي:

  • قرارداد و شرايط و انواع آن
  • شرايط كار
  • ايمني در كار
  • آموزش ضمن خدمت
  • تشكل ها و اصناف
  • مذاكرات و پيمان ها
  • شوراي عالي كار
  • جرايم و مجازات ها

توضیحات تکمیلی

وزن 1 kg