بسته آموزشی قانـون كـار

2,600,000 

جدیدترین قوانین کار و تامین اجتماعی

محتوای بسته آموزشی :

  • كتاب
  • Power Point

3 عدد در انبار

مقدار:

توضیحات

بسته آموزشی قانـون كـار

مخاطبان دوره آموزشی : 

صاحبان مشاغل و كسب و كار ، مديران مالی و اداری و كارشناسان ذيربط – كليه افراد شاغل

اهداف آموزشی دوره :

آموزش توانمندیهای ارتباطی در مهارتهای مکمل و هماهنگی در فعالیت ها در راستای تعهداتی مشترک

مباحث آموزشی:

  • قرارداد و شرايط و انواع آن
  • شرايط كار
  • ايمنی در كار
  • آموزش ضمن خدمت
  • تشكل ها و اصناف
  • مذاكرات و پيمان ها
  • شورای عالی كار
  • جرايم و مجازات ها

توضیحات تکمیلی

وزن 1 کیلوگرم