بسته آموزشی غیر حضوری قوانین و مقررات تامین اجتماعی

1,250,000 

محتواي بسته آموزشي :

  • كتاب
  • Power Point
  • VCD

7 در انبار

مقدار:

توضیحات

قوانین و مقررات تامین اجتماعی

مخاطبان دوره آموزشي :  

مديران امور اداري، كارگزيني و امور حقوقي كاركنان ،كاركنان و تمامي افرادي كه از بيمه تامين اجتماعي استفاده مي‌كنند.

اهداف آموزشي دوره :   

يكي از شاخص هاي توسعه يافتگي جوامع بيمه تامين اجتماعي و نظام بازنشستگي مطمئن پس از فعاليت كاري ايمن است.با توجه به گستردگي عوامل دخيل در اين  امور لزوم آشنايي افراد و سازمانها با بروزترين قوانين كاملاً محسوس است. 

 مباحث آموزشي:

  • آشنايي كامل و جامع با قوانين تامين اجتماعي و تمامي تغييرات آن از سال 1355تاكنون
  • قانون نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي
  • قانون و آئين نامه بيمه بيكاري
  • قانون بيمه اجتماعي رانندگان حمل و نقل بين شهري
  • بيمه قانون اجباري كارگران ساختماني
  • بيمه خدمات همگاني خدمات درماني كشور
  • آئين نامه ايجاد نمايندگي رسمي سازمان تامين اجتماعي 

توضیحات تکمیلی

وزن 1 kg