بسته آموزشی غیر حضوری برنامه ریزی و مدیریت هزینه

2,200,000 

محتوای بسته آموزشی :

  • كتاب
  •  Power Point

10 عدد در انبار

مقدار:

توضیحات

بسته آموزشی برنامه ریزی و مدیریت هزینه

مخاطبان دوره آموزشی :

مديران عامل و معاونين و مديران و كارشناسان

اهداف آموزشی دوره :

آشنايی مخاطبين با مدل های تصميمم گيری مالی ، و  ياد گيری و استفاده از مدل های كاهش هزينه در امور اجرايی شركتها و سازمان ها ، کاهش هزینه ها از طریق ساده سازی محصول و فرآیند تولید ، و دستیابی به مزیت رقابتی، مشخص کردن هزینه های اصلی و محرک های هزینه مرتبط با آن در شرکت ، و  بکارگیری مدیریت هزینه بطریقی اثربخش

مباحث آموزشی :

  • آشنایی با اصطلاحات مطرح در سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت
  • فرآیند تخصیص هزینه منابع به موضوعات هزینه در سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت
  • موقعیت های مختلف تصمیم گیری و انتخاب یک راه از بین دو راه حل یا چند راه حل
  • خرید و یا ساخت و دریافت سفارش ویژه و توقف خط تولید زیانده و استفاده از ظرفیت اضافی
  • حداکثر کردن سود در مؤسسات چند محصولی و فعاليت ، حجم و سود
  • هزينه های ثابت و متغير و مربوط و مفاهيم هزينه برای برنامه ريزی و تصميم گيری و ويژگی اطلاعات هزينه
  • تجزیه و تحلیل CVP و نقش استراتژیک آن

توضیحات تکمیلی

وزن 1 کیلوگرم