کتاب نو آفرینی

790,000 

 • فصل اول: ویرانگری خلاقانه
 • فصل دوم: مخترعان نابینا و سرمایه گذاران یک چشم
 • فصل سوم : به دنبال دردسر
 • فصل چهارم: عجله کار ابلهان است
 • فصل پنجم: دخترک مو طلایی و اسب تروا
 • فصل ششم: شورشیان آرمان خواه
 • فصل هفتم: بازاندیشی در گروه اندیشی
 • فصل هشتم : برهم ریختن آرامش و حفظ آن

انتشارات آریانا قلم

1 در انبار

مقدار:

توضیحات

 • فصل اول: ویرانگری خلاقانه
 • فصل دوم: مخترعان نابینا و سرمایه گذاران یک چشم
 • فصل سوم : به دنبال دردسر
 • فصل چهارم: عجله کار ابلهان است
 • فصل پنجم: دخترک مو طلایی و اسب تروا
 • فصل ششم: شورشیان آرمان خواه
 • فصل هفتم: بازاندیشی در گروه اندیشی
 • فصل هشتم : برهم ریختن آرامش و حفظ آن

انتشارات آریانا قلم
978-600-7677-36-0
313 صفحه
آدام گرانت
رضا رایان راد
محمدعلی شفیعا
چاپ دوم 1398

اطلاعات بیشتر

وزن 1 kg