بسته آموزشی غیر حضوری اصلاح الگوی مصرف

1,500,000 

محتواي بسته آموزشي :

 • كتاب
 • Power Point
 • VCD

10 عدد در انبار

مقدار:

توضیحات

بسته آموزشی اصلاح الگوی مصرف

مخاطبان دوره آموزشی :  

مدیران ارشد ، ميانی و اجرایی ، كارشناسان و كارمندان سازمانهای دولتی ، واحدهای صنعتی و خدماتی

اهداف آموزشی دوره :

آشنایی با راهكارهای اجرایی بهینه سازی مصرف در واحدهای مختلف  

مباحث آموزشی :

 • مفهوم مصرف و الگوی مصرف و اصلاح الگوی مصرف
 • الگوی مصرف با رويكردهای اقتصادی اعتقادی علمی
 • ریشه يابی مصرف گرایی ایرانیان
 • رابطه صرفه جویی با حفظ بیت المال
 • شیوه های بهبود الگوی مصرف
 • اصول پياده سازی بهبود الگوی مصرف
 • كنترل و كاهش ضايعات و راه های جايگزين
 • ناب سازی در توليد و خدمات

توضیحات تکمیلی

وزن 1 کیلوگرم