بسته آموزشی غیر حضوری رضایت شغلی و چگونگی اندازه گیری آن

1,300,000 

محتواي بسته آموزشي :

 • جزوه
 • Power Point

9 در انبار

مقدار:

توضیحات

رضایت شغلی و چگونگی اندازه گیری آن

مخاطبان دوره آموزشی :

مدیران، مدیران ارشد، کارشناسان تمامی سازمان ها با رضایت شغلی خواهان بهبود و تحول سازمانی هستند.

اهداف آموزشی دوره :

رضايت شغلى در مجموع، احساس مطبوع، مثبت و خوشايندى است كه فرد از شغل خود دارد. بيش­تر دانشمندان­ به طور كلى­عوامل اجتماعى، محيط كار و نفس كار را در رضايت شغلى مؤثر مى دانند. همه نظريه هاى رضايت شغلى به نحوى به تأمين نيازهاى افراد، مادى يا روانى، اهميت می­دهند و توجه به خواست ها و انتظارات شاغل را مهم می­دانند. اگر كسى به شغل خود علاقه مند باشد، خلاّقيت و استعداد وى در زمينه كارى اش شكوفا خواهد شد و هرگز دچار خستگى و افسردگى نخواهد شد. به عكس، اگر كسى از حرفه اش راضى نباشد، هم خودش دچار افسردگى و سرخوردگى  مى شود و هم كارش بى نتيجه خواهد بود و از اين رهگذر، جامعه نيز دچار آسيب خواهد شد.

مباحث آموزشي:

 • تعریف شغل و رضایت شغلی و عوامل انتخاب شغل
 • انواع رضایت شغلی و مدلهای آن
 • ابعاد رضایت شغلی و روش های ارزیابی شغلی
 • عوامل موثر در رضایت شغلی
 • اشتباهات رایج در سازمان ها
 • آثار وجود رضایت شغلی و پیامدهای عدم رضایت شغلی
 • رضایت کلی و فرسودگی شغلی
 • تحول تحقيقات در زمينه رضايت شغلى
 • نظریات در زمینه رضایت شغلی

توضیحات تکمیلی

وزن 1 kg