کتاب استاندارد ایمنی و بهداشت شغلی ISO 45001: 2018

320,000 

استاندارد ایمنی و بهداشت شغلی ISO 45001: 2018

سازمان بین المللی استانداردسازی

بابک رایت – حمیدرضا مفتخری نائینی نژاد

ناموجود

توضیحات

استاندارد ایمنی و بهداشت شغلی ISO 45001: 2018

  •  مراجع الزامی
  •  شرایط و تعاریف
  •  بافت سازمان
  •  رهبری
  •  طرح ریزی
  •  پشتیبانی

 

انتشارات آدینه

 

978-600-8610-75-5

 

156 صفحه

 

سازمان بین المللی استانداردسازی

 

بابک رایت – حمیدرضا مفتخری نائینی نژاد

 

چاپ اول ١٣٩٨

توضیحات تکمیلی

وزن 1 کیلوگرم