کتاب مدیرت نوآوری ISO 56002

370,000 


انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

10 عدد در انبار

مقدار:

توضیحات

کتاب مدیرت نوآوری ISO 56002

  • محدوده
  •  مراجع الزامی
  •  اصطلاحات و تعاریف
  •  بافت سازمان
  •  رهبری
  •  طرح ریزی
  •  پشتیانی
  •  عملیات
  •  ارزیابی عملکرد
  •  بهبود

انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

978-600-173-215-7
62 صفحه
پویان مرادی
مونا دانیالی
چاپ اول 1400

توضیحات تکمیلی

وزن 1 کیلوگرم