کتاب مدیرت نوآوری ISO56002

370,000 

 • فصل اول: محدوده
 • فصل دوم: مراجع الزامی
 • فصل سوم : اصطلاحات و تعاریف
 • فصل چهارم: بافت سازمان
 • فصل پنجم: رهبری
 • فصل ششم: طرح ریزی
 • فصل هفتم: پشتیانی
 • فصل هشتم : عملیات
 • فصل نهم : ارزیابی عملکرد
 • فصل دهم : بهبود

انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

49 در انبار

مقدار:

توضیحات

 • فصل اول: محدوده
 • فصل دوم: مراجع الزامی
 • فصل سوم : اصطلاحات و تعاریف
 • فصل چهارم: بافت سازمان
 • فصل پنجم: رهبری
 • فصل ششم: طرح ریزی
 • فصل هفتم: پشتیانی
 • فصل هشتم : عملیات
 • فصل نهم : ارزیابی عملکرد
 • فصل دهم : بهبود

انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران
978-600-173-215-7
62 صفحه
پویان مرادی
مونا دانیالی
چاپ اول 1400

اطلاعات بیشتر

وزن 1 kg