کتاب چطور تصمیم بگیریم

750,000 

 • فصل اول: استدلال – دستاوردها از آنچه در آینه میبینید بزرگتر هستند
 • فصل دوم: یک ضرب المثل قدیمی میگوید: هیچی مثل روز روشن نیست
 • فصل سوم : تصمیم چندوجهی
 • فصل چهارم: اولویت ها، بازدهی ها احتمالات
 • فصل پنجم: هدف مرده در آینده : قدرت قدت
 • فصل ششم: وارونه کردن تصمیمات
 • فصل هفتم: فرار از فلج تحلیلی : هوشمندانه تر تصمیم بگیرید
 • فصل هشتم : قدرت تفکر منفی
 • فصل نهم : بهداشت تصمیم گیری : اگر میخواهید بدانید دیگران چه فکری میکنند، به آنها نگویید خودتان چه فکری میکنید

انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

50 در انبار

مقدار:

توضیحات

 • فصل اول: استدلال – دستاوردها از آنچه در آینه میبینید بزرگتر هستند
 • فصل دوم: یک ضرب المثل قدیمی میگوید: هیچی مثل روز روشن نیست
 • فصل سوم : تصمیم چندوجهی
 • فصل چهارم: اولویت ها، بازدهی ها احتمالات
 • فصل پنجم: هدف مرده در آینده : قدرت قدت
 • فصل ششم: وارونه کردن تصمیمات
 • فصل هفتم: فرار از فلج تحلیلی : هوشمندانه تر تصمیم بگیرید
 • فصل هشتم : قدرت تفکر منفی
 • فصل نهم : بهداشت تصمیم گیری : اگر میخواهید بدانید دیگران چه فکری میکنند، به آنها نگویید خودتان چه فکری میکنید

انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران
978-600-173-216-4
260 صفحه
انی دو ک
الهام خواجه ابراهیمی
چاپ اول1400

اطلاعات بیشتر

وزن 1 kg