کتاب کسب و کار اشتراکی

540,000 

 • فصل اول: چه کسی در اقتصاد اشتراکی برنده می‌شود ؟
 • فصل دوم: چرا به مشتریان خودکار نیاز داریم ؟
 • فصل سوم : مدل وب سایت عضو پذیر
 • فصل چهارم: مدل بوفه آزاد محتوا
 • فصل پنجم: مدل باشگاه خصوصی
 • فصل ششم: مدل اول صف
 • فصل هفتم: مدل کالای مصرفی
 • فصل هشتم : مدل جعبه شگفت انگیز
 • فصل نهم : مدل ساده کننده
 • فصل دهم : مدل شبکه ای
 • فصل یازدهم : مدل ذهن آسوده
 • فصل دوازدهم : حساب و کتاب به شیوه جدید
 • فصل سیزدهم : چاه ویل نقدینگی یا چشکه جوشان نقدینگی
 • فصل چهاردهم : روان شناسی فروش اشتراک
 • فصل پانزدهم : رشد و توسعه کسب و کار
 • فصل شانزدهم : بیشتر بیندیشید

انتشارات آریانا قلم

1 در انبار

مقدار:

توضیحات

 • فصل اول: چه کسی در اقتصاد اشتراکی برنده می‌شود ؟
 • فصل دوم: چرا به مشتریان خودکار نیاز داریم ؟
 • فصل سوم : مدل وب سایت عضو پذیر
 • فصل چهارم: مدل بوفه آزاد محتوا
 • فصل پنجم: مدل باشگاه خصوصی
 • فصل ششم: مدل اول صف
 • فصل هفتم: مدل کالای مصرفی
 • فصل هشتم : مدل جعبه شگفت انگیز
 • فصل نهم : مدل ساده کننده
 • فصل دهم : مدل شبکه ای
 • فصل یازدهم : مدل ذهن آسوده
 • فصل دوازدهم : حساب و کتاب به شیوه جدید
 • فصل سیزدهم : چاه ویل نقدینگی یا چشکه جوشان نقدینگی
 • فصل چهاردهم : روان شناسی فروش اشتراک
 • فصل پانزدهم : رشد و توسعه کسب و کار
 • فصل شانزدهم : بیشتر بیندیشید

انتشارات آریانا قلم
978-600-7677-40-7
238 صفحه
جان واریلو
علی نجار
چاپ دوم 1399

اطلاعات بیشتر

وزن 1 kg