آموزش الکترونیکی اصول پذیرایی و تشریفات

1,200,000 

توانایی برقراری ارتباط با ابزارهای مختلف کلامی و غیرکلامی ,آشنایی با اصول کلی تشریفات ,توانایی بکارگیری اصول تشریفات اعم از استقبال، پذیرایی و …,توانایی پذیرایی مناسب در مراسم و میهمانی های خاص و وی آی پی ,آشنایی با آداب غذا خوردن ,توانایی چیدمان میزهای پذیرایی..

مقدار:

توضیحات


اصول پذیرایی  واداب معاشرت

ویژگیهای شخصیتی ورفتاری کارکنان خدمات

بهداشت فردی

تنظیفات اداری

انواع روشهای پذیرایی ومیز ارایی

 

علی برزآبادی فراهانی

مدت دوره آموزشی  8 ساعت که معادل  2ساعت ویدیو آموزشی میباشد

 کلیه افراد علاقمند به موضوع دوره اعم از نیروهای خدماتی و افراد شاغل در واحدهای تشریفاتی

توانایی برقراری ارتباط با ابزارهای مختلف کلامی و غیرکلامی ,آشنایی با اصول کلی تشریفات ,توانایی بکارگیری اصول تشریفات اعم از استقبال، پذیرایی و …,توانایی پذیرایی مناسب در مراسم و میهمانی های خاص و وی آی پی ,آشنایی با آداب غذا خوردن ,توانایی چیدمان میزهای پذیرایی..