آموزش مجازی مدیریت مالی برای مدیران غیرمالی(آموزش آفلاین)

2,000,000 

عصری را که در آن زندگی می کنیم عصر دعاوی حقوقی می گویند و کمتر خانواده و یا شخصی را می توانیم پیدا کنیم که مشکلات حقوقی نداشته باشند. بخشی از اطلاعات مالی عجین با قوانین مسائل حقوقی است و صرف اینکه مدیری با قوانین آشنایی نداشته باشد نمی تواند او را تبرئه کند زیرا جهل به قانون رافع تعهدات ما نیست. از آنجایی که تعداد زیادی از مدیران، مدیران غیر مالی هستند، نیاز به آشنایی با حداقل هایی از مسائل (بخش مقررات قانونی، مفاهیم حسابداری، مفاهیم مالی) دارند. در واقع آشنایی با مفاهیم مالی در انجام وظایف و مسئولیت های شغلی به افراد کمک می کند تا در تحقق اهداف و سودآوری سازمان خود دخیل باشند.

مقدار:

توضیحات

مدیریت مالی برای مدیران غیرمالی

مقدمه
کار حسابداری چیست؟
USER کیست؟
بخشی از قانون تجارت
چارت سازمانی شرکت
وظایف مجامع عمومی
موارد مهم در خصوص قانون مالیات های مستقیم
خلاصه گردش ارسال اظهارنامه مالیاتی
تشویقات مالیاتی
جرائم مالیاتی
مقایسه مالیات ها
ارتباط بین صورت های مالی
مفاهیم مدیریت مالی
تجزیه و تحلیل نسبت های مالی
سلیقه حسابدار
تجزیه و تحلیل درونی
طبقه بندی نسبت ها
خلاصه نسبت ها
گردش مجموع دارایی ها
اهرم عملیاتی
ارزیابی طرح های اقتصادی
روش بازگشت سرمایه
ارزش زمانی پول
وجوه اصطکاکی

 

 آقای علی احتشام

مدت دوره آموزشی 8 ساعت که معادل 2 ساعت ویدیو آموزشی میباشد.

از مدیران و کارشناسان ارشد واحدهای مختلف سازمان ها دعوت می شود تا با این دوره الکترونیکی با ما همراه باشند

 این دوره آموزشی به شرکت کنندگان به عنوان تصمیم گیرندگان سازمان کمک می کند تا با اطلاعات و مسائل مالی مورد نیاز آشنا شده و به واسطه آن، صورت های مالی سازمان تحت امر خود را درک کرده و از نتایج حاصل از تحلیل آن در تصمیم گیری ها استفاده نمایند.