آموزش مجازی حل مسئله(آموزش آفلاین)

1,800,000 

همه ما در زندگی فردی و اجتماعی مان با مسایل و مشکلات متعددی مواجه می شویم. وجود مشکلات کوچک و بزرگ در زندگی، عادی است و ما خواه ناخواه با مشکلات متعددی در زندگی خود مواجه می شویم. بنابراین به جای اینکه منفعلانه عمل کنیم بهتر است یاد بگیریم که چطور مشکلات خود را حل کنیم. کسب مهارت حل مسئله شما را قادر می سازد تا به طور سازنده با مشکلات زندگی برخورد کنید. حل مسئله مهارتی است که می توان آن را آموخت و به کار بست. حل مسئله مستلزم چند فعالیت است، ابتدا باید مشکل را به دقت تعریف کنید و سپس راه حل های متفاوت حل مشکل را مطرح کرده و مورد بررسی قرار دهید و در نهایت مناسب ترین و مؤثرترین راه حل را انتخاب و اجرا کنید.

مقدار:

توضیحات

حل مسئله

آموزش آفلاین حل مساله به عنوان عامل نتیجه بخش کار تیمی

شناخت کار تیمی و گروهی
آشنایی با روش های حل مسئله
آشنایی با چهار مرحله حل مسئله سیستمی
شناخت ابزار مورد استفاده در هر مرحله

آقای بهرام خان مختاری

مدت دوره آموزشی 8 ساعت که معادل 2 ساعت ویدیو اموزشی میباشد.

هر جا نیاز به هم افزایی و استفاده از پتانسیل نیروی کار و منابع انسانی باشد، می توان از این دوره یاری گرفت. بنابراین از تمامی افراد سازمان ها از هر رده ای، از مدیران ارشد، مدیران میانی، رؤسا و کارشناسان و کارمندان آنها دعوت می شود تا با این دوره الکترونیکی ما را همراهی کنند.

ایجاد توانایی در افراد برای برخورد با مسائل (اعم از مشکل یا بهبود)، چگونگی ارائه کار با گام به گام پیش روی کردن و چگونگی شناخت آنها نسبت به ابزارهای مورد استفاده و نحوه استفاده، زمان استفاده، مکان استفاده آن و نتیجه بخش بودن آن