بسته آموزشی غیر حضوری تصمیم گیری و روش های حل مسأله

1,250,000 

محتواي بسته آموزشي :

 • كتاب
 • Power  Point

9 در انبار

مقدار:

توضیحات

تصمیم گیری و روش های حل مسأله

مخاطبان دوره آموزشي :

مدیران ارشد، مدیران میانی، رؤسا و کارشناسان مسئول و کارشناسان فنی.

اهداف آموزشي دوره :  

ضرورت شناخت انواع تیم ها، ساختار و کارکردهای آن- آشنایی با گامهای اساسی حل مسئله در تیمها و تکنیک های رایج در حل مسئله بصورت تیمی- شناخت روشهای ایجاد انگیزه در تیمها و نحوه حل تعارض و تضاد درون تیمی- شناخت ابزارهای حل مسئله و تکنیک های رایج در آن

مباحث آموزشي:

 • آشنایی با مفاهیم ساختاری تیمی: اجزاء و عناصر یک تیم، اساسنامه تیم، سطوح امتیازات اعضای تیم، اهداف کلی و جزئی، نقشها، مسئولیتها، رویه های اجرایی و جدول زمانبندی
 • آشنایی با انواع تیم ها
 • آشنایی با الگوهای ایجاد انگیزه
 • آشنایی با روشهای حل تضاد و تعارض در میان اعضای تیم
 • آشنایی با روشهای ارائه بازخورد و شیوه ارزیابی عملکرد تیمی
 • آشنایی با انواع نقشهایی که افراد در تیم ایفاد می کنند
 • مقدمه ای بر روش سیستماتیک حل مسئله
 • انجام یک کار گروهی
 • تکینکها و ابزارهای مورد استفاده در حل مسئله
 • شش گام حل مسئله و تشریح آنها شامل:
 • شناسایی و انتخاب مسئله
 • تعیین اهداف حل مسئله
 • تجزیه و تحلیل ابعاد و علل ریشه ای جمع آوری اطلاعات
 • تشخیص علل بالقوه
 • تعیین علل ریشه ای
 • ارزیابی و انتخاب بهترین راه حل
 • برنامه ریزی (زمانبندی) و اجرای راه حل پیشنهادی
 • نظارت بر اجرا و ارزیابی نتایج حاصل از اجرای راه حل پیشنهادی
 • تثبیت نظارت در صورت موفقیت

توضیحات تکمیلی

وزن 1 kg