کتاب مهندسی فعاليت های سوپر 5S در سازمان

350,000 

  • كايزن در مقابل نوآوری
  • درک فلسفه و قدرت سوپر5S
  • مميزی و هدايت فعاليت های Super 5S

انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

مولف: كازوئو تسوچيا

8 عدد در انبار

مقدار:

توضیحات

مهندسی فعاليت های سوپر 5S در سازمان

  • فصل اول /  كايزن در مقابل نوآوری
  • فصل دوم /  درک فلسفه و قدرت سوپر5S
  • فصل سوم /  اجرای گام به گام يک برنامه Super 5S
  • فصل چهارم /  چگونگی مميزی و هدايت فعاليت های Super 5S

انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

 

99 صفحه

 

نویسنده : كازوئو تسوچيا

 

مترجم : فاطمه كاردان

 

چاپ هفتم 1397

توضیحات تکمیلی

وزن 1 kg