کتاب مهندسی کیفیت به کمک MINITAB (همراه با CD)

350,000 

 • نمودارهاي كنترل
 • قابليت فرآيند و آناليز سيستم هاي اندازه گيري
 • آناليز و واريانس

انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

مولف: عليرضا انتصاری

39 در انبار

مقدار:

توضیحات

مهندسی کیفیت به کمک MINITAB

 • فصل اول /  كار با MINITAB
 • فصل دوم /  محاسبات در MINITAB
 • فصل سوم /  كارهاي آماري در MINITAB
 • فصل چهارم /  نمودارهاي كنترل
 • فصل پنجم /  قابليت فرآيند و آناليز سيستم هاي اندازه گيري
 • فصل ششم /  آناليز و واريانس
 • فصل هفتم /  طراحي آزمايشات
 • فصل هشتم /  رگرسيون
 • فصل نهم /  آزمونهاي ناپارامتري

 

انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

 

292 صفحه

 

عليرضا انتصاری

 

چاپ دوم

توضیحات تکمیلی

وزن 1 kg