کتاب مهندسی کیفیت به کمک MINITAB (همراه با CD)

350,000 

 • نمودارهاي كنترل
 • قابليت فرآيند و آناليز سيستم هاي اندازه گيري
 • آناليز و واريانس

انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

مولف: عليرضا انتصاری

29 عدد در انبار

مقدار:

توضیحات

کتاب مهندسی کیفیت به کمک MINITAB

مهندسی کیفیت به کمک MINITAB

 •  اول /  كار با MINITAB
 •  دوم /  محاسبات در MINITAB
 •  سوم /  كارهای آماری در MINITAB
 •  چهارم /  نمودارهای كنترل
 •  پنجم /  قابليت فرآيند و آناليز سيستم های اندازه گيری
 •  ششم /  آناليز و واريانس
 •  هفتم /  طراحی آزمايشات
 •  هشتم /  رگرسيون
 •  نهم /  آزمونهای ناپارامتری

 

انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

 

292 صفحه

 

عليرضا انتصاری

 

چاپ دوم

توضیحات تکمیلی

وزن 1 کیلوگرم