کتاب مهندسی کیفیت به کمک MINITAB (همراه با CD)

350,000 

 • نمودارهاي كنترل
 • قابليت فرآيند و آناليز سيستم هاي اندازه گيري
 • آناليز و واريانس

انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

مولف: عليرضا انتصاری

39 در انبار

مقدار:

توضیحات

 • فصل اول كار با MINITAB
 • فصل دوم محاسبات در MINITAB
 • فصل سوم كارهاي آماري در MINITAB
 • فصل چهارم نمودارهاي كنترل
 • فصل پنجم قابليت فرآيند و آناليز سيستم هاي اندازه گيري
 • فصل ششم آناليز و واريانس
 • فصل هفتم طراحي آزمايشات
 • فصل هشتم رگرسيون
 • فصل نهم آزمونهاي ناپارامتري

 


انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

 

292 صفحه

 

عليرضا انتصاری

 

چاپ دوم

اطلاعات بیشتر

وزن 1 kg