آموزش مجازی نظام آراستگی در محیط کار(5S)؛ (آموزش آفلاین)

2,800,000 

هر گامی را که شما در هر سازمانی بر می دارید باید بتوانید محیط مناسبی را جهت خود و پرسنل خود فراهم کنید. همه افرادی که به نحوی در کارخانجات، سازمان ها و شرکت ها مشغول به کار هستند، باید با موضوع آراستگی محیط کار آشنا باشند و بدانند این فعالیت ها به چه منظور و اهدافی می باشد و بتوانند این فعالیت ها را در سازمان خود اجرا کنند. شایان ذکر است که مشارکت پرسنل مهمترین عامل استقرار این نظام در سازمان ها می باشد.

مقدار:

توضیحات

آموزش مجازی نظام آراستگی در محیط کار

تاریخچه نظام آراستگی
معایب عدم استفاده از نظام آراستگی
معرفی پنج گانه نظام آراستگی
– ساماندهی
– نظم و ترتیب
– پاکیزگی
– استانداردسازی
– فرهنگ سازی
ارائه توضیحات در خصوص تک تک مراحل با مثال و عکس

آقای بهرام خان مختاری

مدت دوره آموزشی 8 ساعت که معادل 2 ساعت ویدیو آموزشی میباشد.

 با توجه به مشغله مدیران ارشد که به عنوان الگوهای مناسب پیاده سازی 5S در سازمان ها می باشند، مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران اقدام به برگزاری این دوره مفید به صورت الکترونیکی نموده است و جهت اینکه شما را در جریان این امر قراردهیم که چه چیزهایی برای زندگی راحت تر و بهتر و با کیفیت تر نیاز هستند همراهی شما با این دوره را پیشنهاد می کنیم.

 ایجاد توانایی در کاربران برای شناخت، ایجاد و استقرار محیطی آراسته در محل کار و زندگی