بسته آموزش غیر حضوری نظام آراستگی سازمان 5s

1,350,000 

محتواي بسته آموزشي :

  • كتاب
  • Power Point

3 در انبار

مقدار:

توضیحات

بسته آموزش غیر حضوری نظام آراستگی سازمان

مخاطبان دوره آموزشي :  با توجه به كاربردهاي وسيع اين تكنيك، دامنه كاربرد آن فراگير بوده و از محيط منزل تا دفتر و كارخانه را شامل مي‌گردد.

اهداف آموزشي دوره : آموزش پنج اصل ساده كه بايد با به كارگيري آنها محيط كار و منزل به صورت نظام مند، پاكسازي، مرتب سازي، پاكيزه سازي، استاندارد سازي و فرهنگ سازي شود.

مباحث آموزشي:

  • تعريف ها و آشنا سازي
  • 5S در محيط كار
  • 5S در استاندارد هاي مديريتي
  • 5S، دستور العمل ها و متدهاي اجرا   
  • چک ليست هاي مميزي 5S
  • چک ليست هاي مميزي IMSبراساس 5S
  • استفاده از متدهاي انگيزش براي مقابله با مشكلات
  • مدل ارزيابي و اعطاي گواهي نامه

توضیحات تکمیلی

وزن 1 kg