بسته آموزشی غیر حضوری مدیریت استعدادیابی و جانشین پروری در سازمان ها

1,250,000 

محتواي بسته آموزشي :

 • كتاب
 • Power Point

در انبار موجود نمی باشد

توضیحات

مخاطبان دوره آموزشي :

مديران و كارشناسان منابع انساني جهت طراحي، اجرا و سازماندهي پروژه و دانشجويان رشته مديريت منابع انساني و كليه رشته هاي مديريت جهت ارتقاء دانش

 اهداف آموزشي دوره :

 • ارايه الگويي علمي، بومي و اجرايي از مديريت جانشين پروري
 • ارتقاء دانش، مهارت و توانايي هاي مخاطبان به منظور طراحي و اجراي طرح هاي جانشين پروري
 • معرفي فرآيند و گام هاي اصلي مديريت جانشين پروري
 • ارائه نمونه هاي عملي از پروژه هاي شناسايي مشاغل كليدي در شركت هاي ايراني
 • آشنايي متوليان طرح هاي جانشين پروري با دستاوردها و چالش ها
 • ارائه نقشه راه جهت پروژه هاي جانشين پروری

مباحث آموزشي:

 • برنامه ریزی و مدیریت جانشین پروری چیست ؟
 • گرایشات موثر بر برنامه ریزی و مدیریت جانشین پروری
 • شناسایی شایستگی ، تبیین ارزش ها و اصول اخلاقی
 • ایجاد شرایط برای تغییر اساسی و شروع یک برنامه سیستماتیک
 • پیشبرد برنامه جانشین پروری و ارزیابی الزامات فعلی کار و عملکرد شغلی افراد
 • ارزیابی نیازمندی های آتی کار و پتانسیل های فردی
 • پرورش جانشین داخلی و ارزیابی گزینه های جایگزین برای توسعه داخلی
 • ادغام استخدام با برنامه ریزی جانشین پروری
 • ادغام حفظ و نگهداری نیروی انسانی با برنامه ریزی جانشین پروری
 • استفاده از فناوری برای پشتیبانی از برنامه ریزی و مدیریت جانشین پروری

اطلاعات بیشتر

وزن 1 kg