کتاب تسهیم دانش در سازمان

420,000 

راهنمای عملی کسب و اشتراک دانش

انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

مولف: استیفن سولجمن جانوس

47 عدد در انبار

مقدار:

توضیحات

 کتاب تسهیم دانش در سازمان

  

  •  رهبری و فرهنگ
  •  ساختارهای حاکمیت و سیستم ها
  •  تامین مالی و بودجه
  •  مشارکت
  •  محافظت از دانش: از شناسایی تا قالب بندی
  •  استفاده از دانش برای یادگیری و ارتقاء
  •  دانش چگونگی تسهیم دانش
  •  پایش و ارزیابی
  •  جمع بندی، تبدیل شدن به یک سازمان تسهیم کننده ی دانش

 

انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

 

978-600-173-185-3

 

198 صفحه

 

استیفن سولجمن جانوس

 

دکتر فاطمه شاکری

 

چاپ اول 1398

توضیحات تکمیلی

وزن 1 کیلوگرم