آموزش مجازی دیجیتال مارکتینگ(وبینار آنلاین)

5,800,000 

تاریخ : ٢٩  و ٣٠ خرداد

مدرس : آقای محسن ارژنگ

ساعت :  ١٤ الی ١٨

تعداد جلسات : ٢ جلسه

مقدار:

توضیحات

محتوای آموزش مجازی دیجیتال مارکتینگ : 

ارکان اصلی دیجیتال مارکتینگ
شناخت بازار در اینترنت
بازاریابی و بازارسازی و مفهوم اقیانوس آبی در کسب و کار
بازاریابی محتوا Content Marketing
بازاریابی درون گرا
معرفی ابزارهای عملیاتی برای دیجیتال مارکتینگ- معرفی ابزار صفحه فرود
نحوه کار با گوگل ترندز جهت تحقیقات بازار
تشریح تکنیک های موفقیت در بازاریابی از طریق اینستاگرام
تکنیک های ایمیل مارکتینگ و خصوصیات آن و نحوه کار با پنل ایمیل مارکتینگ
مقدمات سئو و تعریف الگوریتم های گوگل
نقش ایده پردازی در شکل گیری یک کمپین دیجیتال مارکتینگ