آموزش مجازی بازاریابی و فروش تلفنی(وبینار آنلاین)

5,000,000 

تاریخ : ٦ خرداد

مدرس : آقای صادق فراهانی

ساعت :  ١٤ الی ١٨

تعداد جلسات : ١ جلسه

مقدار:

توضیحات

محتوای آموزش مجازی بازاریابی و فروش تلفنی : 

چگونه با «نه» مشتری برخورد کنیم؟ چطور اطلاعات مورد نیازم را از مشتری بگیرم؟

باورهای محدود کننده یک بازاریاب و فروشنده تلفنی چیست؟

قانون ٧ ثانیه در بازاریابی و فروش تلفنی

شناسایی تیپ های شخصیتی افراد از پشت خط تلفن

تکنیک هدف گذاری در بازاریابی و فروش تلفنی

تعاریف و مفاهیم اصول بازاریابی و فروش تلفنی

فروش با سوال تلفنی

پرسش های هوشمندانه برای کسب اطلاعات موثر در فروش

٥ گام مهم برای طراحی پرسش در بازاریابی و فروش تلفنی

کلمات و عبارات ممنوعه در بازاریابی و فروش تلفنی

مدیریت زمان و روش اتمام موفق مکالمه در بازاریابی و فروش تلفنی

رسیدگی به شکایات مشتریان در بازارایابی و فروش تلفنی