کتاب تحلیل تکنیکال شکاف‌های قیمت

600,000 

در آغاز، تحلیل‌گران تکنیکال توجهی به شکاف‌ها نداشتند و تنها به ابن دلیل که قابل رویت بودند و شناسایی آنها بر روی نمودار آسان بود. از انجایی که کاملاً شکاف‌ها نشان دهنده تغییر شدید قیمت هستند، ممکن است حکایت از تغییر مهمی در آن چه سهام پیش روی خود دارد داشته باشند و خبر از فرصتی معاملاتی دهند.

1 در انبار

مقدار:

توضیحات

  • فصل اول: شکاف چیست ؟
  • فصل دوم: روزنه‌های نمودار شمعی
  • فصل سوم: ایجاد شکاف
  • فصل چهارم: چگونگی محاسبه بازده
  • فصل پنجم: شکاف‌ها و حرکت پیشین قیمت
  • فصل ششم: شکاف‌ها و حجم
  • فصل هفتم : شکاف‌ها و میانگین‌های متحرک
  • فصل هشتم : شکاف‌ها و بازار
  • فصل نهم: بستن شکاف‌ها
  • فصل دهم: جمع بندی

انتشارات مهربان نشر
978-600-407-168-0
278 صفحه
جولی آر.دال کوئیست
ریچاردجی.باور
ریحانه نظام آبادی
دکتر علی محمدی
چاپ دوم 1399

اطلاعات بیشتر

وزن 1 kg