بسته آموزشی غیر حضوری مدیریت عملکرد

1,200,000 

محتواي بسته آموزشي :

  • كتاب
  • Power Point

3 در انبار

مقدار:

توضیحات

مدیریت عملکرد

مخاطبان دوره آموزشي :  

راهنمای مدیران برای ارزیابی و بهبود عملکرد کارکنان

اهداف آموزشي دوره :

نقش مهمی در موفقیت سازمانی و دستیابی به اهداف و ارتقاء اثربخشی و کارایی فعالیت ها خواهد داشت.

مباحث آموزشي:

  • عملکرد چیست و تابع چه عواملی است؟
  • هدفگذاری و برنامه ریزی عملکرد
  • نظارت مستمر و مربی گری
  • ارزیابی عملکرد و ارائه بازخورد

توضیحات تکمیلی

وزن 1 kg