آموزش مجازی امنیت کاربری فناوری اطلاعات(آموزش آفلاین)

1,500,000 

امنیت اطلاعات شامل دسترسی افراد مجاز به اطلاعات می‌باشد، با این حال در این مورد باید با احتیاط اظهار نظر کرد چرا که یک چارچوب عمومی سیاست می‌تواند امنیت را تقویت کند اما اشکالاتی که در اثر مقررات نادرست دولتی به وجود می‌آید بیش از مزایای چنین مقرراتی است.

مقدار:

توضیحات

امنیت کاربری فناوری اطلاعات
 
آشنایی با فضای سایبر
انواع تهدیدهای سایبری
روت کیت ها و ویروس ها
امنیت اطلاعات
امنیت در شبکه های اجتماعی
ویژگی مهم یک گذرواژه
مدیریت مخاطرات امنیت اطلاعات
مباحث امنیت سایبری

آقای  واعظی نژاد

مدت دوره آموزشی 12 ساعت که معادل 3 ساعت ویدیو آموزشی می باشد

تمامی پرسنل سازمانها و شرکت ها که به نوعی با کامپیوتر و اینترنت ارتباط داراند