کتاب 9 فعالیت که انسانهای موفق متفاوت انجام می دهند

42,000 

انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

مولف : هیدی گرنت هال ورسون

ناموجود

توضیحات

کتاب 9 فعالیت که انسانهای موفق متفاوت انجام می دهند

9 فعالیت که انسانهای موفق متفاوت انجام می دهند

  •  در هدفگذاری مشخص و معین باشید
  •  زمان را برای حرکت به سوی هدف خود به تصرف درآوردید
  •  از میزان مسیر باقی مانده اطلاعات دقیق داشته باشید
  •  خوشبین واقع گرا باشید
  •  به جای خوب بودن بر بهتر شدن تمرکز کنید
  •  ثبات داشته باشید
  •  ماهیچه های نیروی اراده خود را تقویت کنید
  •  بی حساب و کتاب جلو نروید
  •  بر آن چیزی تمرکز کنید که انجام خواهید داد نه آنچه که انجام نخواهید داد

 

انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

 

78 صفحه

 

هیدی گرنت هال ورسون

 

محمد نجفی نوبر

 

چاپ اول

توضیحات تکمیلی

وزن 1 کیلوگرم