کتاب مديريت بحران

200,000 

 • شناسايي ريسك
 • حل بحران
 • تسلط و كنترل بر رسانه ها

انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

مترجم : سيدمهدی الوانی، علي جمالی، عباس ابراهيمی

38 عدد در انبار

مقدار:

توضیحات

مديريت بحران

 •  يافتن منابع بالقوه خطرات
 •  اجتناب كردن از وقايع اجتناب پذير
 •  برنامه ريزي اقتضايي: آمادگي امروز براي مشكلات فردا
 •  شناسايي ريسك
 •  پيشگيري(جلوگيري)
 •  حل بحران
 •  تسلط و كنترل بر رسانه ها
 •  يادگيري از تجربيات

 

انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

 

978-964-2679-19-5

 

116 صفحه

 

سيد مهدی الوانی – علی جمالی – عباس ابراهيمی

 

چاپ دوم 1389

توضیحات تکمیلی

وزن 1 kg