آموزش مجازی فرهنگ سازمانی و ارتباطات موثر در سازمان(آموزش آفلاین)

3,000,000 

فرهنگ سازمانی به عنوان مجموعه ای از باورها و ارزش های مشترک بر رفتار و اندیشه ی اعضای سازمان اثر می گذارد و می تواند نقطه ی شروعی برای حرکت و پویایی و یا مانعی در راه پیشرفت به شمار آید

مقدار:

توضیحات

فرهنگ سازمانی و ارتباطات موثر

آموزش آفلاین مدیریت رفتار سازمانی

طرح موضوع فرهنگ سازمانی
فرهنگ و فرهنگ سازمانی
کارکرد فرهنگ
تعریف سازمان
تعاریف فرهنگ سازمانی
ویژگی های فرهنگ
ویژگی های فرهنگ سازمانی
اجزای فرهنگ سازمانی
لایه های فرهنگ سازمانی
انواع فرهنگ سازمانی
باورهای اساسی کارکنان
شیوه شکل گیری فرهنگ سازمانی
فضا سازمانی
استراتژی های مدیریت فرهنگ سازمانی
فرآیند مدیریت فرهنگ سازمانی
عناصر ارتباطات
مخل ارتباطات
انواع ارتباطات
اهمیت ارتباط
جهت های ارتباط سازمانی
شبکه های ارتباطی
مدل های ارتباط سازمانی
مهارتهای ارتباط سازمانی
مهارت سخن وری
انعطاف پذیری

آقای  احسان مقدم

مدت دوره آموزشی 12 ساعت که معادل 2 ساعت 47 دقیقه ویدیو آموزشی می باشد

مدیران و کارشناسان سازمان ها و کلیه علاقه مندان به دوره آموزشی