کتاب اقتصاد فقیر

750,000 

عنوان اصلی کتاب ایهامی ضمنی دارد، از سویی شاید به کنایه، شاید به ضعف رشته اقتصاد در برخوردی کارا با مسائل توسعه نیافتگی به طور کلی و فقر به طور ویژه اشاره دارد و از سوی دیگر از رویکردی تازه در اقتصاد توسعه سخن می‌گویند که بازاندیشی بنیادین در فهم اقتصاد فقرا و ماهیت پدیده فقر منجر می‌شود. از این رو مخاطبین این کتاب نه تنها دانشجویان و دانش آموختگان رشته اقتصاد، جامعه شناسی و روان شناسی بلکه همچنین همه افرادی هستند که دغدغه بهبود وضع فقرا را دارند.

1 در انبار

مقدار:

توضیحات

  • فصل اول:دوباره بیاندیشید، دوباره
  • فصل دوم: یک میلیارد گرسنه ؟
  • فصل سوم: میوه‌های آسان چین برای سلامت بیشتر (جهانی) ؟
  • فصل چهارم: شاگرد اول کلاس
  • فصل پنجم: خانواده بزرگ پاکسودارنو
  • فصل ششم: مدیران پابرهنه صندوق‌های سرمایه گذاری تامینی
  • فصل هفتم : مردان کابلی و خواجگان هندی: بررسی اقتصادی (نه چندان) ساده وام دادن به فقرا
  • فصل هشتم : آجر به آجر پس‌انداز کردن
  • فصل نهم : کارآفرینان ناخواسته
  • فصل دهم : سیاست‌ها، عرصه سیاسی


انتشارات دنیای اقتصاد

978-600-7106-07-5

 

400 صفحه

 

آبهیجیت بنرجی

استر دوفلو

 

جعفر خیرخواهان

مهدی فیضی

 

چاپ سوم 1399

اطلاعات بیشتر

وزن 1 kg