استاندارد ISO 10015:2019 مدیریت کیفیت – راهنمای مدیریت شایستگی و توسعه کارکنان

160,000 

مدیریت شایستگی و توسعه کارکنان

متن فارسی و انگلیسی

انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

محمد داودی راد

47 در انبار

مقدار:

توضیحات

       مدیریت کیفیت

  • 1- دامنه کاربرد
  • 2- مراجع الزامی
  • 3- اصطلاحات و تعاریف
  • 4- مدیریت شایستگی
  • 5-مدیریت شایستگی و توسعه کارکنان

 

انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

 

978-600-173-193-8

 

42 صفحه

 

محمد داودی راد

 

چاپ اول 1399

توضیحات تکمیلی

وزن 1 kg