بسته آموزشی مدیریت اسناد الکترونیکی

2,000,000 

مباحث آموزشی:

 • رقمی سازی آرشیوها ؛ ضرورتها و چالش ، ضرورت
 • توصیه هایی برای حفاظت آثار و اسناد آرشیوی
 • ویژگی قالب های مدارک الکترونیکی
 • قالب های معمول مدارک الکترونیکی
 • مدیریت و نگهداری و بایگانی اطلاعات، اسناد و مدارک و انتقال داده ها بطور الکترونیکی

7 عدد در انبار

مقدار:

توضیحات

بسته آموزشی مدیریت اسناد الکترونیکی

مباحث آموزشی :

 • رقمی سازی آرشیوها ؛ ضرورتها و چالش ، ضرورت
 • توصیه هایی برای حفاظت آثار و اسناد آرشیوی
 • ویژگی قالب های مدارک الکترونیکی
 • قالب های معمول مدارک الکترونیکی
 • مدیریت و نگهداری و بایگانی اطلاعات، اسناد و مدارک و انتقال داده ها بطور الکترونیکی
 • محتوای بسته آموزشی :
  • کتاب
  • Power Point

   

توضیحات تکمیلی

وزن 1 کیلوگرم