کتاب مدیریت مالی ٢

300,000 

 • نقدینگی و اوراق بهادار دارای بازار
 • مدیریت حسابهای دریافتنی و موجودی کالا
 • خط مشی سود سهام

انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

ترجمه و تالیف : حسن مدركيان

42 عدد در انبار

مقدار:

توضیحات

کتاب مدیریت مالی ٢

مدیریت مالی ٢

 •  مدیریت سرمایه در گردش
 •  مدیریت نقدینگی و اوراق بهادار دارای بازار
 •  مدیریت حسابهای دریافتنی و موجودی کالا
 •  شیوه های تامین مالی کوتاه مدت و میان مدت
 •  بازارهای مالی
 •  ساختار سرمایه
 •  خط مشی سود سهام
 •  اوراق بهادار مشتقه
 •  اوراق بهادار با درآمد ثابت
 •  اوراق بهادار با درآمد متغیر

 

انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

 

234 صفحه

 

حسن مدركيان

 

چاپ اول

توضیحات تکمیلی

وزن 1 کیلوگرم