کتاب استانداردهای بین المللی ISO 10001, ISO 10014

160,000 

 • مدیریت کیفیت-رضایت مشتری
 • مدیریت کیفیت-راهنمای تحقق منافع مالی اقتصادی

انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

مترجم: رضا خلخالی، معصومه سیمین قد

48 عدد در انبار

مقدار:

توضیحات

کتاب استانداردهای بین المللی ISO 10001, ISO 10014

 • استاندارد بین المللی ایزو 10001
 • مدیریت کیفیت – رضایت مشتری
 • راهنما و دستورالعمل اجرایی برای سازمانها
 • استاندارد بین المللی ایزو 10014
 • مدیریت کیفیت – راهنمای تحقق منافع مالی و اقتصادی
 • فهرست مطالب
 • دامنه کاربرد
 • مرجع الزامی
 • واژگان و تعاریف
 • اصول راهنما
 • چارچوب دستورالعمل
 • برنامه ریزی، طراحی و تدوین
 • پیاده سازی
 • نگهداری (حفظ) و بهبود

 

انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

 

85 صفحه

 

رضا خلخالی – معصومه سیمین قد

 

چاپ اول

توضیحات تکمیلی

وزن 1 کیلوگرم