کتاب ارزیابی اثربخشی آموزش های سازمانی – راهنمای عملیاتی

150,000 

 • استانداردهای ارزشیابی برنامه
 • الگوهای ارزشیابی آموزش
 • الگوی چهارسطحی کرک پاتریک

انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

مولفین : اباصلت خراسانی، هومن دوستی

48 در انبار

مقدار:

توضیحات

 • فصل اول تعریف مفاهیم
 • فصل دوم کلیات آموزش
 • فصل سوم استانداردهای ارزشیابی برنامه
 • فصل چهارم الگوهای ارزشیابی آموزش
 • فصل پنجم اثربخشی آموزش
 • فصل ششم الگوی سیپ
 • فصل هفتم الگوی چهارسطحی کرک پاتریک
 • فصل هشتم بازگشت سرمایه در آموزش (ROI)
 • فصل نهم روش های تحقیق در ارزیابی اثربخشی آموزش

 


انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

 

978-600-173-055-9

 

219 صفحه

 

دکتر اباصلت خراسانی – هومن دوستی

 

چاپ اول

اطلاعات بیشتر

وزن 1 kg