کتاب ارزیابی اثربخشی آموزش های سازمانی – راهنمای عملیاتی

290,000 

 • استانداردهای ارزشیابی برنامه
 • الگوهای ارزشیابی آموزش
 • الگوی چهارسطحی کرک پاتریک

انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

مولفین : اباصلت خراسانی، هومن دوستی

30 عدد در انبار

مقدار:

توضیحات

کتاب ارزیابی اثربخشی آموزش های سازمانی – راهنمای عملیاتی

 •  تعریف مفاهیم
 •  کلیات آموزش
 •  استانداردهای ارزشیابی برنامه
 •  الگوهای ارزشیابی آموزش
 •  اثربخشی آموزش
 •  الگوی سیپ
 •  الگوی چهارسطحی کرک پاتریک
 •  بازگشت سرمایه در آموزش (ROI)
 •  روش های تحقیق در ارزیابی اثربخشی آموزش

 

انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

 

978-600-173-055-9

 

219 صفحه

 

دکتر اباصلت خراسانی – هومن دوستی

 

چاپ اول

توضیحات تکمیلی

وزن 1 کیلوگرم