کتاب مديريت فرآيندهای نظافت و ضدعفونی در صنايع غذايی

210,000 

 • روش هاي نظافت و تميزكاري
 • سيستم هاي آب تحت فشار
 • بهداشت و ايمني عمليات نظافت

انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

مولف : محمدرضا شاه بنده

46 عدد در انبار

مقدار:

توضیحات

مديريت فرآيندهای نظافت و ضدعفونی در صنايع غذايی

 • واژگان تخصصي عمل نظافت
 • فرايند مديريت نظافت
 • اداره امور اجراي
 • نظافت و تميزكنندگي
 • ضدعفوني
 • روش هاي نظافت و تميزكاري
 • سيستم هاي آب تحت فشار
 • تجهيزات تميزكردن در محل
 • نظافت موثر
 • روش هاي تميزكردن و ضدعفوني
 • بهداشت و ايمني عمليات نظافت
 • مقررات مربوط به كنترل مواد خطرناك براي سلامتي مصوب 1999 در اروپا
 • مقررات مربوط به خطرات و اطلاعات لازم و بسته بندي جهت توزيع
 • راهنماي انبارش، جابجايي و توزيع (جهت مصرف) محصولات خطرناك
 • كمك هاي اوليه

 

انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

 

164 صفحه

 

پروفسور محمدرضا شاه بنده

 

چاپ دوم

توضیحات تکمیلی

وزن 1 کیلوگرم