آموزش الکترونیکی شبکه های اجتماعی، سواد رسانه ای و مسئولیت پذیری اجتماعی

1,140,000 

رسانه های اجتماعی

شبکه های اجتماعی

جامعه شبکه ای

کارکردهای تلفن همراه

رسانه اجتماعی مجازی

ویژگی شبکه اجتماعی

سایت شبکه های اجتماعی

سواد رسانه ای

طبقه بندی سواد

ابعاد مفهومی سواد رسانه ای

مسئولیت اجتماعی

اصول 7 گانه مسئولیت اجتماعی

ابعاد مسئولیت اجتماعی

100 در انبار

مقدار:

توضیحات

رسانه های اجتماعی

شبکه های اجتماعی

جامعه شبکه ای

کارکردهای تلفن همراه

رسانه اجتماعی مجازی

ویژگی شبکه اجتماعی

سایت شبکه های اجتماعی

سواد رسانه ای

طبقه بندی سواد

ابعاد مفهومی سواد رسانه ای

مسئولیت اجتماعی

اصول 7 گانه مسئولیت اجتماعی

ابعاد مسئولیت اجتماعی

چرخه مسئولیت

 

آقای امیرمسعود امیرمظاهری

مدت دوره آموزشی 8 ساعت که معادل 2:35ساعت ویدیو آموزشی میباشد.

صاحبان کسب و کار‌ها و فعالان حیطه‌های بازاریابی، تبلیغات  و کلیه علاقه مندان به این دوره آموزرشی

انسانها از قرن‌ها پیش که گرد آتش می‌نشستند و برای یکدیگر داستان می‌گفتند در حال تشکیل شبکه های اجتماعی بودند. در جهان معاصر که موسوم به «عصر اطلاعات و ارتباطات» است و رسانه‌ها همه چیز را در تسخیر خود در آورده اند؛ کارکرد و اهمیت رسانه ها بر کسی پوشیده نیست.