آموزش نظام مدیریت اسلامی(آموزش آفلاین)

1,500,000 

به طور خلاصه می توان گفت اصول اخلاقی و ارزش ها در اسلام مطلق و ثابت بوده اما از جهت مصادیق، انعطاف پذیر و وابسته به زمان و مکان می باشد. ملاک کلی ارزش، مصلحت عمومی فرد و جامعه (انسانیت) است و مصلحت چیزی است که موجب کمال و صلاح واقعی انسانیت بشود و تابع سلیقه اشخاص و به دلخواه آنان نیست

100 عدد در انبار

مقدار:

توضیحات

مدیریت اسلامی
تعریف مدیریت اسلامی
ارتباط مدیریت با اسلام
تعریف انسان در اسلام
ویژگی مدیران اسلامی
ویژگی مدیریت اسلامی
آقای شاهین شفیعی
مدت دوره آموزشی 8 ساعت که معادل 2:19ساعت ویدیو آموزشی میباشد.
کلیه علاقه مندان به این دوره آموزشی
به طور خلاصه می توان گفت اصول اخلاقی و ارزش ها در اسلام مطلق و ثابت بوده اما از جهت مصادیق، انعطاف پذیر و وابسته به زمان و مکان می باشد. ملاک کلی ارزش، مصلحت عمومی فرد و جامعه (انسانیت) است و مصلحت چیزی است که موجب کمال و صلاح واقعی انسانیت بشود و تابع سلیقه اشخاص و به دلخواه آنان نیست